Zorg Info Films

Zorg Info Films

Oudezijds Achterburgwal 125 hs 1012DE Amsterdam
Email: info@zorginfofilms.nl | Tel: 06-43197260
KVK: 54311985 | BTW: 2126.46.308.B.01

Wat is Zorg Info Films?

FAQ

ZIF (Zorg Info Films) is in het leven geroepen om kwalitatief hoogstaande voorlichting- en informatiefilms te verzorgen, te vertalen, te initiëren en te blijven maken. ZIF richt zich voornamelijk op en zet zich voornamelijk in voor de diverse (multi-) culturele bevolkingsgroepen in Nederland, zonder het lokale en het eigene uit te sluiten.

Waarom? Voor grote groepen mensen is de toegang tot toegankelijke informatie via voorlichtingsfilms sinds 2009 volledig gestopt en/of geblokkeerd.

Vooral onder de 1e en 2e generatie migranten komen er o.a. nog veel analfabeten voor (men schat dat op een ½ miljoen, waarvan 75% vrouwen, bron NRC), die nooit meer Nederlands zullen leren spreken, laat staan lezen en begrijpen.

Maar ook voor de mensen die de Nederlandse taal wel machtig zijn, blijft het een tweede taal, waarbij veel nuances verloren zullen gaan. Zodra men te maken krijgt met gezondheidsproblemen, is juist een goed begrip heel belangrijk.

De vraag naar voorlichtingsfilms blijft bestaan, maar vanwege het uitblijven van financiële steun blijven deze aanvragen op de bureaus van de zorgverzekeringen en belangengroepen liggen.

Daar komt nog bij dat medici, stichtingen en fondsen in de verschillende gezondheid- en zorgdisciplines, steeds meer te kennen geven behoefte te hebben aan het bereiken van en uitleg geven aan bovengenoemde gemeenschappen, zodat de kloof kleiner wordt en preventie, zorg, uitleg- en verstandhouding van en naar elkaar toe steeds beter en efficiënter wordt.

In deze nieuwe sociale, economische, politieke veranderingen- en aanpassingen in Nederland, en na zorgvuldige en intensieve inventarisatie zijn de oprichters en de meewerkende instanties* van ZIF tot de conclusies gekomen dat:

1. De diverse multiculturele- en anderstalige gemeenschappen zelf de verantwoordelijkheid van de verzorging en financiering van in de eigen taal gemaakte en of vertaalde zorg, gezondheid- en informatiefilms moeten willen hebben.

2. En dat de enige manier om dat voor elkaar te verkrijgen, zou kunnen zijn, door deze multiculturele- en anderstalige gemeenschappen “elk“, via een breed landelijke draagvlak, financieel zelf zorg te laten dragen voor de eigen zorg, gezondheid- en informatiefilms.

3. En dat “Crowd Funding” (zie FAQ) de beste manier kan zijn om voor elk van deze gemeenschappen in de “eigen taal” dat mogelijk te maken.

De zorgfilm van de taal/gemeenschap die hun volledige financiële ondersteuning voor een zorgfilm verzorgt, wordt dan gemaakt en de taal/gemeenschap die dat niet doet valt buiten de boot.

Zo voorziet iedere gemeenschap wel of niet via een “eigen bijdrage” de eigen behoefte naar gezondheid, zorg- en informatiefilms. En als de gemeenschappen elkaar ondersteunen in het realiseren het van de nodige zorgfilms in de eigen taal juichen wij dat van harte toe.

Per zorgfilm wordt er een groep toezichthouders aangesteld (zie FAQ)

Als laatste willen wij eenieder die op de e.o.a. manier voor tijd, steun, meedenken, inzet, passie en geloof voor het realiseren van ZorgInfoFilms hebben gezorgd, hartelijk bedanken.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze intro dan kunt u ons gerust bellen of een mail sturen voor de antwoorden en uitleg.

Back to Top

Back to Top